Turystyka przynosi wymierny zysk w skali świata

Turystyka przynosi wymierny zysk w skali świata

Jak ważna jest turystyka dla dochodu poszczególnych krajów świadczy fakt, że w ogólnej gospodarce światowej turystyka generuje ponad 10% produktu globalnego brutto. Oczywiście ze względu na wiele warunków różnicujących poszczególne kraje, ten procent z turystyki może być większy lub mniejszy, w niektórych miejscach na świecie, gdzie gospodarka opiera się głównie na turystyce, może to być nawet 80%, a w krajach, w których sytuacja polityczna i gospodarcza nie sprzyja turystyce, może być bliski zeru. Jakie czynniki stymulują ruch turystyczny w danym regionie świata, w poszczególnych krajach? Przede wszystkim geograficzne i przyrodnicze i ich atrakcyjność. Do tego dochodzi możliwość dotarcia na miejsce, czyli łatwa komunikacja. Istotny jest miejscowy klimat – niezbędna jest dobra informacja o zmianach klimatycznych w danych regionach. Kolejny czynnik to występowanie ewentualnych katastrof naturalnych – lawiny, powodzie, tsunami. Turystów interesuje sytuacja polityczna i gospodarcza danego kraju. Im większa stabilizacja, tym lepsza sytuacja ogólna i pobyt. Polityka ma ogromny wpływ na turystykę – konflikty lokalne, zagrożenie terrorystyczne, wydatki kraju na turystykę – to warunkuje bezpieczeństwo turystów. Turystyka zależy także od zmian społecznych, czyli od zachodzących zmian urbanistycznych, wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmiany stylu życia i pracy. Rozwój technologii także wpływa na turystykę – możliwości telekomunikacyjne, informatyczne, rozwój środków transportu. Równie ważny jest marketing, czyli reklama miejsc wakacyjnych, oraz łatwy dostęp do informacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.