Czy turystyka na terenach chronionych jest szansą rozwoju regionu

Czy turystyka na terenach chronionych jest szansą rozwoju regionu

W każdym regionie Polski, władze lokalne są odpowiedzialne za swój teren, za wszelkie inwestycje, w tym te dotyczące rozwoju wielu dziedzin, z których jedna z najważniejszych jest turystyka. Turystyka przynosi wymierne korzyści i pieniądze w danym regionie. W Polsce jest wiele miejsc, które oznaczone są jako tereny chronione. Są to miejsca unikatowe głównie pod względem przyrodniczym – wyjątkowa i zagrożona fauna i flora, krajobrazowym – wymuszającym odpowiednią dla terenu infrastrukturę, ekologicznym – nie zakłócona przemysłem natura. Turyści bardzo chętnie odwiedzają takie regiony kraju, wiedząc, że znajdą ciszę, spokój, czyste powietrze, jeziora, rzeki czy strumienie. I przede wszystkim brak miejskiego gwaru i hałasu. Jak pogodzić turystykę z ochroną terenów? We współpracy musza brać udział wszystkie lokalne instytucje, tworząc wspólnie tzw. turystykę zrównoważoną. Organizowana jest turystyka przyrodnicza, z myślą o turystach ciekawych nie skażonej natury, obcowania z przyrodą. Popularne na terenach chronionych są prowadzone obserwacje ptaków. Turystyka przyrodnicza pozwala na poznanie praw przyrody, jej zrozumienie, oraz o wzbudzenie troski o środowisko naturalne. Turystyka kulturowa, to kolejna forma turystyki na obszarach chronionych. Poznanie lokalnych społeczności, ich kultury, obyczajów, historii. Turystyka na terenach chronionych nie może być masowa, choć mogłaby przyciągnąć większą rzeszę turystów – ograniczeniem jej rozwoju jest wiele zakazów dotyczących przemieszczania się po obszarach chronionych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.